Vážení autori,

oznamujeme Vám, že sa bude dňa 17. 9. 2020  od 9,00 hod. konať medzinárodná vedecká konferencia  mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020 online formou cez Microsoft Teams.

Z uvedených dôvodov Vás prosíme, aby ste nahlásili Váš záujem o vystúpenie na e-mail: v termíne do 3. 9. 2020.

 

Program a časový rozpis vystupujúcich zverejníme do 14. 9. 2020.

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že zborník sa nachádza na webovej stránke FMV:

https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie-virt/2020/virt_2020_1.pdf

Tešíme sa na Vašu účasť

Mgr. Eva Vlková

Ing. Zuzana Beňová

za organizačný výbor