Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás srdečne pozýva na 22. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2021: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, ktorý sa bude konať online cez MS Teams 2. – 3. decembra 2021.

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava cordially invites you to the 22nd International Scientific Conference International Relations 2021: Current Issues in World Economy and Politics, which will be held online through MS Teams on December 2-3, 2021.

Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021/ Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2021

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovala 20. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021, ktorý sa konal 4. júna 2021 online formou prostredníctvom platformy MS Teams. 

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava organized the 20th International Scientific Conference of Doctoral Students and Young Scholars Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2021, which took place on 4th of June 2021 online via the MS Teams platform.