Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava cordially invites you to the 23nd International Scientific Conference International Relations 2022: Current Issues in World Economy and Politics, which will be held December 1-2, 2022 at the Smolenice Castle.

Termín registrácie a odoslania príspevkov () je do 11. novembra 2022

The deadline for registration and submission of articles () is November 11, 2022.

 

Dňa 5.4 sa uskutočnil jubilejný 15. ročník Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Predmetom diskusií boli aktuálne otázky z environmentálnej a politickej agendy EÚ, na ktorých študenti usilovne pracovali počas negociácií a následne ich aplikovali pri vypracovávaní tohto dokumentu.

On April 5, the jubilee 15th year of the Model Conference of the Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava took place. The subject of discussions was current issues from the EU's environmental and political agenda, on which students worked thoroughly during the negotiations and subsequently applied them in the preparation of this document.

 

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás s radosťou pozýva na 21. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022, ktorá sa bude konať v dňoch 3. a 4. júna 2022 vo Virte.

Faculty of International Relations University of Economics in Bratislava have the honour to invite you to 21st International Scientific Conference of Doctoral Students and Young Scholars Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2022, which will take place on 3 – 4th of June 2022 in Virt.