Načítavam stránku...

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať dňa 6. novembra 2019 od 10,00 hod. do knižnice FMV EUBA (miestnosť A4.04)  na workshop:

Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás srdečne pozýva na 20. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2019: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, ktorý sa bude konať 28. - 29. novembra 2019 na zámku v Smoleniciach.

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava cordially invites you to the 20th International Scientific Conference titled "International Relations 2019: Current Issues of World Economy and Politics", which will take place 28th to 29th November 2019 in the Castle of Smolenice.