Prijímacie konanie 2021/2022

Vážení uchádzači o štúdium na FMV EU v Bratislave, pozvánky na prijímacie konanie vám sú odoslané aj na vaše e-mailové adresy, ktoré ste si zadali pri podávaní prihlášky. V pozvánke sú podrobne uvedené všetky pokyny ku konaniu a priebehu prijímacej skúšky.

Ak do 18.5.2021 neobdržíte pozvánku zaslanú na vašu e-mailovú adresu (vrátane SPAM zložky), kontaktujte nás na e-mailovej adrese: .  

Zásady prijímacieho konania na FMV EU v Bratislave na akademický rok 2021/2022 pre 1. a 2. stupeň štúdia

Zásady prijímacieho konania na Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2021/2022 (na 2. stupeň štúdia v cudzom jazyku)