Ubytovanie pre študentov 1. a 2. stupňa Fakulty medzinárodných vzťahov EUBA z kapacít študentských domovov Ekonomickej univerzity v Bratislave zabezpečuje Študentský parlament FMV EUBA.

 

Ubytovanie študentov 3. stupňa v študentských domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa riadi celouniverzitnými postupmi ubytovania.