Načítavam stránku...

Študentský parlament Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave (ŠPFMV)  je študentskou organizáciou pôsobiacou na FMV EU. Členmi Študentského parlamentu sú jednotlivý zástupcovia z každého ročníka FMV, ktorí chcú produktívne a v prospech študentov FMV využiť svoj voľný čas. V súčasnosti má študentský parlament spolu 2-3 zástupcov z každého ročníka. Predseda a podpredseda sú ďalej členmi akademického senátu EU a predseda ŠPFMV je navyše členom kolégia dekana FMV, kde obhajuje záujmy študentov fakulty. Zoznam členov ŠPFMV nájdete na webe www.spfmv.sk.

Medzi hlavné úlohy študentského parlamentu patrí:

 • zastupovanie študentov v akademických orgánoch,
 • riešenie problémov, pripomienok a návrhov s vedením fakulty,
 • informovanie študentov o udalostiach na fakulte a univerzite,
 • organizácia študentských zábavno/diskusných akcií (Face2Face, Mystery Hunt, Queez),
 • organizácia celouniverzitných akcii (Beánia, Lámavica)
 • rozdeľovanie ubytovania
 • a mnohé ďalšie.

Na členov študentského parlamentu sa môžete obrátiť kedykoľvek uznáte za vhodné, prostredníctvom priamo návštevy na parlamente v čase úradných hodín alebo prostredníctvom sociálnych sietí. 

Zastihnete nás v čase úradných hodín, ktoré nájdete na webovej stránke www.spfmv.sk v našej miestnosti D4.44 v novej budove. 

 

Študentský parlament FMV

Predseda: Kristína Vaseková

Web: www.spfmv.sk

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Študenti, zapísaní v akademickom roku 2013/2014 na štúdium študijných programov Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) a jej fakúlt sú v súlade s §92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) povinní uhradiť EU v Bratislave školné v prípade, ak:

 • prekračujú štandardnú dĺžku štúdia ustanovenú pre daný študijný program v danom stupni štúdia, t. j. študujú dlhšie ako 3 roky na 1. stupni štúdia alebo dlhšie ako 2 roky na 2. stupni štúdia;
 • študujú súbežne viac študijných programov v tom istom stupni štúdia, t. j. v čestnom vyhlásení, ktoré je povinný predložiť každý študent pri zápise do ďalšieho obdobia štúdia, uviedli (resp. uvedú), že sa rozhodli uhradiť štúdium študijného programu na EU v Bratislave;
 • budú prijatí a zapísaní do 1. roka externého štúdia (na 1., 2. aj 3. stupni štúdia - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom);
 • budú zapísaní do 2. a 3. roka externého štúdia (na 1. a 3. stupni štúdia - bakalárskom a doktorandskom) a do 2. roka externého štúdia (na 2. stupni štúdia - inžinierskom)

Každý študent EU v Bratislave, ktorý bude v akademickom roku 2013/2014 zapísaný na štúdium študijného programu v niektorom zo stupňov štúdia, je povinný pri zápise do ďalšieho obdobia štúdia (novoprijatí študenti pri zápise do 1. roka štúdia) predložiť študijnému oddeleniu príslušnej fakulty vyplnený a podpísaný formulár „Čestné vyhlásenie“, v ktorom uvedie všetky požadované informácie. 

Ďalšie informácie o úhrade školného a o poplatkoch na Ekonomickej univerzite v Bratislave v akademickom roku 2013/2014 pre študentov, vrátane formulárov, žiadostí, príslušnej internej smernice sú uvedené na internetovej stránke univerzity: http://www.euba.sk/studenti/poplatky-spojene-so-studiom 

Ubytovanie pre študentov 1. a 2. stupňa Fakulty medzinárodných vzťahov EUBA z kapacít študentských domovov Ekonomickej univerzity v Bratislave zabezpečuje Študentský parlament FMV EUBA.

 

Ubytovanie študentov 3. stupňa v študentských domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa riadi celouniverzitnými postupmi ubytovania.

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?