Študentský parlament Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave (ŠPFMV)  je študentskou organizáciou pôsobiacou na FMV EU. Členmi Študentského parlamentu sú jednotliví zástupcovia z každého ročníka FMV, ktorí chcú produktívne a v prospech študentov FMV využiť svoj voľný čas. V súčasnosti má študentský parlament spolu 2-3 zástupcov z každého ročníka. Predseda a podpredseda sú ďalej členmi akademického senátu EU a predseda ŠPFMV je navyše členom kolégia dekana FMV, kde obhajuje záujmy študentov fakulty. Zoznam členov ŠPFMV nájdete na webe www.spfmv.sk.

Medzi hlavné úlohy študentského parlamentu patrí:

  • zastupovanie študentov v akademických orgánoch,
  • riešenie problémov, pripomienok a návrhov s vedením fakulty,
  • informovanie študentov o udalostiach na fakulte a univerzite,
  • organizácia študentských zábavno/diskusných akcií (Face2Face, Mystery Hunt, Queez),
  • organizácia celouniverzitných akcii (Beánia, Lámavica)
  • rozdeľovanie ubytovania
  • a mnohé ďalšie.

Na členov študentského parlamentu sa môžete obrátiť kedykoľvek uznáte za vhodné, prostredníctvom priamo návštevy na parlamente v čase úradných hodín alebo prostredníctvom sociálnych sietí. 

Zastihnete nás v čase úradných hodín, ktoré nájdete na webovej stránke www.spfmv.sk v našej miestnosti D4.44 v novej budove. 

 

Študentský parlament FMV

Predseda: Bc. Katarína Strauszová

Web: www.spfmv.sk

e-mail: