Načítavam stránku...

 

     Žiadosti o priznanie sociálneho štipendia v akademickom roku 2017/2018 prijíma referát doktorandského štúdia a sociálnych záležitostí FMV (Mgr. Balcová, č. dv. E4.27). 

 

Motivačné, prospechové a mimoriadne štipendiá EUBA

Sociálne štipendiá - Mgr. Renáta Balcová

Základné informácie o priznávaní soc. štipendií v ak. roku 2018/2019

Informácie o podávaní žiadostí o sociálne štipendium

Študentský pôžičkový fond

 

Informácia:

Od 1. 3. 2018 má sociálne štipendiá študentov v referáte p. Mgr. Renáta Balcová, č. dv. E4.27