Študenti majú možnosť podieľať sa na medzinárodných projektoch v zahraničí, kde môžu:
 
  • Zažiť inú kultúru, pochopiť odlišnosti a budovať porozumenie
  • Zlepšiť cudzie jazyky ich aktívnym využívaním
  • Získať medzinárodnú sieť kontaktov na mladých aktívnych ľudí
  • Získané skúsenosti si zobrať naspäť na Slovensko a aplikovať ich tu do praxe

Prezentácia projektov

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.