Ochutnaj svet v letnom semestri 2019/2020. Výzva na štúdium na prestížnych univerzitách je otvorená!

 

 

Výzva ErasmusKA107 Bilaterálna spolupráca 2019

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.