Vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti  výzvu na ERASMUS + stáže na ak. rok 2018/2019.

 

Študenti sa musia prihlásiť cez systém studyabroad. Všetky dokumenty je potrebné odovzdať do 28.9.2018 emailom na  a v tlačenej podobe osobne (alebo do priečinka na Sekretariáte dekana) prodekanovi pre zahraničné vzťahy (Kristína Baculáková). 

Výzva a podmienky prihlasovania 

Poster

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.