Všetky informácie a opatrenia EU v Bratislave k aktuálnej situácii v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19.

All the information and measures of the UE in Bratislava to current situation of spread of the new coronavirus COVID-19. 

Návrat do prezenčnej výučby - základné pravidlá 

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 8. septembra

20. apríl 2022Dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 4/2022

6. apríl 2022 - Dodatok č. 1 k opatreniu rektora č. 4/2022

8. marec 2022 - Príkaz rektora č. 2/2022 v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a študentov EU v Bratislave a v nadväznosti na hybridnú formu výučby od 14. 3. 2022

28. február 2022 - Opatrenie rektora č. 4/2022

4. február 2022Dodatok č. 1 k opatreniu rektora č. 2/2022

26. január 2022 Opatrenie rektora číslo 2/2022

25. november 2021Dodatok č. 4 k opatreniu rektora č. 8/2021

4. november 2021 Dodatok č. 3 k opatreniu rektora č. 8/2021

4. október 2021Dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 8/2021

30. september 2021Dodatok č. 1 k opatreniu rektora č. 8/2021 - ZRUŠENÉ

26. august 2021 - Opatrenie rektora číslo 8/2021

26. august 2021 - Príkaz rektora č. 6/2021

16. jún 2021 - Dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 6/2021

27. máj 2021Dodatok č. 1 k opatreniu rektora č. 6/2021

17. máj 2021Príkaz rektora č. 2/2021

19. máj 2021 - Opatrenie rektora č. 6/2021

7. máj 2021Dodatok č. 11 k opatreniu rektora číslo 1/2021

1. máj 2021Dodatok č. 10 k opatreniu rektora číslo 1/2021

29. apríl 2021Dodatok č. 9 k opatreniu rektora číslo 1/2021 - ZRUŠENÉ

19. apríl 2021Dodatok č. 8 k opatreniu rektora číslo 1/2021

8. apríl 2021Dodatok č. 7 k opatreniu rektora číslo 1/2021

22. marec 2021Dodatok č. 6 k opatreniu rektora číslo 1/2021

17. marec 2021Dodatok č. 5 k opatreniu rektora číslo 1/2021

4. marec 2021 - Dodatok č. 4 k opatreniu rektora číslo 1/2021

17. február 2021 - Dodatok č. 3 k opatreniu rektora číslo 1/2021

8. február 2021 - Upravený dodatok č. 2 k opatreniu rektora číslo 1/2021

4. február 2021 - Dodatok č. 2 k opatreniu rektora číslo 1/2021

20. január 2021 - Opatrenie rektora č. 1/2021

1. január 2021 - Dodatok č. 3 k opatreniu rektora č. 12/2020

17. december 2020 - Dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 12/2020 (výkon práce zamestnancov počas sviatkov)

Najnovšie opatrenia z 27.10.2020

Kontaktné osoby pre študentov na jednotlivých fakultách

Contact persons at student dormitories

Information for all students coming from abroad

Informácia pre študentov prichádzajúcich zo zahraničia

Opatrenie rektora číslo 11/2020

Updated EU rector's measures in Bratislava No. 11 on the current situation - 20 August 2020

Príkaz rektora č. 6/2020

Rector's Order No 6/2020 - Anti-epidemic measures

Podrobné informácie a spôsob rezervácie Účelového zariadenia Gabčíkovo – STU v Bratislave (ďalej len ÚZ Gabčíkovo) pre účely domácej izolácie študentov prichádzajúcich z rizikových krajín 

Detailed information and reservation methods of the specialized facility Gabčíkovo - STU in Bratislava (hereinafter only specialized facility Gabčíkovo)

 

Príloha č. 1 (Zamestnanec) - Dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia

Príloha č. 2 (Študent) - Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia

SELF-DECLARATION FORM - students coming from abroad on travel and health status 

 

Ďalšie informácie na stránke univerzity: https://euba.sk/koronavirus