Načítavam stránku...

FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV, EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Zloženie odborovej komisie pre študijný odbor doktorandského štúdia

3.3.17 medzinárodné ekonomické vzťahy

 1. Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

       predsedníčka

    Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mim. prof.

       podpredseda

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

   Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. René Pawera, CSc.

   Fakulta manažmentu UK v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

   Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

     Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 

 1. doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA

     Fakulta ekonómie a podnikania PVŠ

 

 1.  prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1.  doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.

   Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1.  doc. Milan Kurucz, CSc.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1.  doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mim. prof.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1.  doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1.  prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.

   Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

 1.  doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

   Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 

 1.  doc. Ing. Mgr. Katarína Seresová, PhD.

   Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

 1.  doc. PhDr. Helena Šajgalíková, CSc.

   Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

 1.  doc. Mgr. Elena Kašťáková, CSc.

     Obchodná fakulta EU v Bratislave

 

 1.  prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD.

     Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

 

 1.  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

     Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

 

 1. prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc.

     Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

 

 1.  doc. Ing. Viera Ružeková, PhD.

     Obchodná fakulta EU v Bratislave

 

 1.  doc. PhDr. Radoslav Štefančík, Ph.D., MPol.

     Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

 1.  doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.

     Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 1.  doc. Ing. Eva Jančíková, PhD.

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1.  doc. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M

     Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 

 1. prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

     Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici