Študenti majú počas štúdia možnosť venovať sa štúdiu v cudzích jazykoch (aktuálne ANJ, NEJ, FRJ) a získať dvojitý diplom zo zahraničnej univerzity. Viac informácií na Referáte pre zahraničné vzťahy.