Študijný plán pre študijný program bakalárskeho štúdia Medzinárodné ekonomické vzťahy - akademický rok 2015/2016

Študijný plán pre študijný program inžinierskeho štúdia Hospodárska diplomacia - akademický rok 2015/2016

Študijný plán pre študijný program bakalárskeho štúdia Medzinárodné ekonomické vzťahy - akademický rok 2016/2017

Študijný plán pre študijný program inžinierskeho štúdia Hospodárska diplomacia - akademický rok 2016/2017

 

Študijný plán pre študijný program bakalárskeho štúdia Medzinárodné ekonomické vzťahy - akademický rok 2017/2018

Študijný plán pre študijný program inžinierskeho štúdia Hospodárska diplomacia - akademický rok 2017/2018

 

Študijný plán pre študijný program bakalárskeho štúdia Medzinárodné ekonomické vzťahy - akademický rok 2018/2019

Študijný plán pre študijný program inžinierskeho štúdia Hospodárska diplomacia - akademický rok 2018/2019

 

Študijný plán pre študijný program bakalárskeho štúdia Medzinárodné ekonomické vzťahy - akademický rok 2019/2020

Študijný plán pre študijný program inžinierskeho štúdia Hospodárska diplomacia - akademický rok 2019/2020

 

Študijný plán pre študijný program bakalárskeho štúdia Medzinárodné ekonomické vzťahy - akademický rok 2020/2021

Študijný plán pre študijný program inžinierskeho štúdia Hospodárska diplomacia - akademický rok 2020/2021

 

Informácie o školnom a poplatkoch

Rozvrh hodín / Rozvrh jazykov / Rozvrh telesnej výchovy - zápis cez AIS

Rozdelenie do krúžkov študentov všetkých ročníkov

Informácie o štúdiu povinných predmetov a študijných programoch v cudzích jazykoch.