Študijný poradca pre študentov 1. ročníka I. stupňa štúdia

Ing. Peter Jančovič, PhD.

Konzultačné hodiny: Štvrtok 11:00 – 12:00

 

Študijný poradca pre študentov 2. a 3. ročníka I. stupňa štúdia

Ing. Mgr. Dorota Harakaľová, PhD.

Konzultačné hodiny: utorok 10:00 – 11:00

 

Študijný poradca pre študentov II. stupňa štúdia

Ing. Natália Zagoršeková, PhD.

Konzultačné hodiny: Štvrtok  13:00 – 14:00

 

Študijný poradca pre zahraničných študentov I. a II. stupňa štúdia

Ing. Andrianna Baleha, PhD.

Konzultačné hodiny: štvrtok 08:00 – 09:00