Odborné stáže nie sú povinnou súčasťou štúdia na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Z tohto dôvodu nie je účasť na odbornej stáži možné považovať za dôvod pre udelenie uvoľnenia zo štúdia.

Ponuka odborných stáží pre študentov FMV EUBA: