Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ŠKVRNDA, František, Mgr., PhD.
ŠKVRNDA, František, Mgr., PhD.
Katedra medzinárodných politických vzťahov
odborný asistent
D4.36
+421 2 6729 5436
...
SKVRNDAmlCVSJ.pdf

Konzultačné hodiny:

Streda: 13:30 – 15:00

Štvrtok: 15:15 – 16:45

Vyučované predmety v AR 2018/2019

Letný semester:  Politológia

                              Metodika tvorby písomných prác

Zimný semester: Filozofia

SKVRNDAmlpublikacnacinnost.pdf

Oblasť výskumu:

- Dejiny filozofie (History of Philosophy)

- Dejiny antickej literatúry (History of Ancient Literature)

- Filozofia náboženstva (Philosophy of Religion)

 

Vedecké projekty:

– VEGA 1/0885/14 Fontes Cynicorum: zdroje kynizmu a ich interpretácia (riešiteľ)

– Grant Univerzity Komenského UK/364/2014 Sókratovská otázka: pokus o identifikáciu historickej podoby filozofa Sókrata (hlavný riešiteľ)

– Grant Univerzity Komenského UK/309/2016 Vzťah filozofie, náboženstva a vedy v Sókratovej filozofii (hlavný riešiteľ)

Články 0

Článok
This user has no articles.

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.