Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

RANETA, Leonid, Ing., PhD.
RANETA, Leonid, Ing., PhD.
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
odborný asistent
E4.16
+421 2 6729 5466
...
Raneta_CV.pdf

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 11,00 - 12,30

Streda: 11,00 – 12,30

Vyučované predmety

  • Tvorba a manažment projektov (pondelok, 9:15, 11:30; štvrtok , 9:15, 11:30)
  • Ekonomika Ruskej federácie a vybraných štátov SNŠ (utorok, 17:00)
  • Ekonomika Ruskej federácie a vybraných štátov SNŠ v RJ (utorok, 15:15)
Raneta_PC.pdf

Oblasť výskumu: 

- Ekonomika štátov post sovietskeho priestoru

 

 

VEGA projekty

Názov projektu: Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a spoločnosti
Číslo: 1/1326/12
- spoluriešiteľ
Doba riešenia:1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 Názov projektu: Vzťah medzinárodného práva a európskeho práva
Číslo: 1/4563/07
- Spoluriešiteľ
Doba riešenia: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009

 

MVP projekty

Názov projektu: Medzinárodný pohyb pracovných síl medzi Európskym hospodárskym priestorom a vybranými regiónmi sveta

Číslo: 2319214

- Zodpovedný riešiteľ

Doba riešenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Články 0

Článok
This user has no articles.

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.

Prepojenia

Tento používateľ nemá žiadne prepojenia.