Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ONDRIAŠ, Juraj, Mgr., PhD.
ONDRIAŠ, Juraj, Mgr., PhD.
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
odborný asistent
D4.32
+421 2 6729 5432
...
ONDRIASCVSJ.pdf

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 15,15 - 16,45

Štvrtok: 15,15 - 16,45

Vyučované predmety:
Geopolitics (v anglickom jazyku)
Malé štáty vo svetovej politike
Medzinárodné politické vzťahy
Negociácie v diplomatickej praxi
Politológia
Svetové dejiny

ONDRIASpublikacnacinnost.pdf

Oblasť výskumu:

- zahraničná politika Číny

- rozvoj globálnej multipolarity

- dejiny medzinárodných vzťahov

- EÚ ako centrum moci v medzinárodných vzťahoch

 

Výskumné projekty, na riešení ktorých sa zamestnanec podieľal:
Názov projektu: Perspektívy vývoja energetickej bezpečnosti ČĽR
Typ projektu: Grant EU v Bratislave na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov
Číslo projektu: I-16-105-00
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Natália Hlavová
Doba riešenia projektu: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2016

Články 0

Článok
This user has no articles.

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.

Prepojenia

Tento používateľ nemá žiadne prepojenia.