Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

MATTOŠ, Boris, doc. Mgr., PhD.
MATTOŠ, Boris, doc. Mgr., PhD.
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave
docent
E3.24
+421 2 6729 5374
...
MATTOSCVSJ.pdf

Konzultačné hodiny

utorok 13:30 - 14:30

streda 15:00 - 16:30

Predmety / Courses:  

  • Úvod do diplomacie / Introduction to Diplomacy;
  • Diplomacia v praxi v anglickom jazyku I. / Diplomacy in Practice in English I.;
  • Diplomacia v praxi v anglickom jazyku II. / / Diplomacy in Practice in English II.;
MATTOSpublikacnacinnostacitacie.pdf

 Oblasť výskumu a záujmu / Areas of research and interest:

  • vybrané aspekty medzinárodných vzťahov / selected aspects of international relations;
  • diplomacia: digitálna diplomacia, ekonomická diplomacia, multilaterálna diplomacia, verejná diplomacia ... / diplomacy: digital diplomacy, economic diplomacy, multilateral diplomacy, public diplomacy ...;
  • aktuálny vývoj v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a Lichtenštajnsku / current developments in Austria, Germany, Switzerland and Liechtenstein;
  • diplomatický protokol a spoločenská etiketa / diplomatic protocol and etiquette;
  • vybrané aspekty malých štátov / small states issues.

Kontaktný link na Linkedin: https://www.linkedin.com/in/borismattos/

Články 0

Článok
This user has no articles.

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.

Prepojenia

Tento používateľ nemá žiadne prepojenia.