Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

LIPKOVÁ, Ľudmila, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.
LIPKOVÁ, Ľudmila, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
prodekanka, vedúca katedry
profesorka
D4.39
+421 2 6729 5439
...
LIPKOVACVSJ.pdf

Konzultačné hodiny:

Utorok: 11,00 - 12,30

LIPKOVApublikacnacinnost.pdf

Oblasť výskumu:

 

VEGA projekty

Názov projektu: Štyri slobody pohybu v Európskej únii
Číslo: 1/0911/11
- Zodpovedná riešiteľka
Doba riešenia: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Názov projektu: Migračná politika Európskej únie
Číslo: 1/0802/08
- Zodpovedná riešiteľka
Doba riešenia: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Názov projektu: Regionálna politika Európskej únie a perspektívy účasti Slovenskej
republiky na jej realizácii.

Číslo: 1/1254/04
- Vedúca projektu
Doba riešenia: 1.1.2004 - 31.12.2006
Názov úlohy: Ekonomika Slovenskej republiky a jej medzinárodné postavenie v európskych integračných procesoch (s výhľadom do roku 2005)
Číslo projektu: 1/8195/01
- Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa
Doba riešenia: 1. 1. 2001 – 31. 12. 2003
Názov úlohy: Možnosti využitia proexportnej politiky v ekonomike Slovenska
Číslo projektu: 1/7412/20
- Zodpovedná riešiteľka
Doba riešenia:1. 1. 2000 – 31. 12. 2002

 

Zahraničné projekty

Názov projektu: Quo vadis Európa?
Číslo: NIL-II-009
- Zodpovedná riešiteľka
Doba riešenia: 26.5.2009-31.7.2010

 

Názov projektu: Integrácia Západného Balkánu a Turecka do Európskej únie 

Číslo: JM-2011-SK-199673

Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Spolurieąitelia: doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc., Ing. Martin Grančay, Ing. Nóra Szikorová

Doba riešenia: 1.9.2011-31.8.2014

Články 0

Článok
This user has no articles.

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.

Prepojenia

Tento používateľ nemá žiadne prepojenia.