Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

KLENKA, Michal, JUDr.
KLENKA, Michal, JUDr.
Katedra medzinárodného práva
interný doktorand
D4.08
+421 2 6729 5408
...
KLENKACVSK.pdf

Konzultačné hodiny:

Pondelok 9:15 – 10:45

Štvrtok 13:30 – 15:00

Konzultačné hodiny aj po dohode emailom.

Seminár záverečných prác:

Streda 13:30 – 15:00

Vyučované predmety:

Medzinárodné právo verejné ii.

2016:


KLENKA, Michal. Medzinárodné právo a bezpilotné lietadlá. In Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy. Konferencia. Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy : zborník vychádza pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc. : konferencia, 11. novembra 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4312-5, s. 34-41.

KLENKA, Michal. Právny režim bezpilotných lietadiel na území Európskej únie. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1339-3502, 2016, roč. 11, č. 3, s. 64-79 online. Dostupné na : <http://fmv.euba.sk/www_write/files/dokumenty/veda-vyskum/almanach/Almanach_3_2016.pdf>

KLENKA, Michal. Nasadenie bezpilotných lietadiel na vonkajšiu hranicu Európskej únie. In Politické, ekonomické a sociálne súvislosti súčasnej migračnej krízy v Európe. Workshop. Politické, ekonomické a sociálne súvislosti súčasnej migračnej krízy v Európe : zborník z workshopu : 9. november 2016, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4343-9, s. 77-84 CD-ROM.

Oblasť výskumu:

- medzinárodné vzdušné a vesmírne právo/international aviation and space law

- delimitácia vzdušného a vesmírneho priestoru/delimitation of airspace and outer space, aviation security/

- letecká bezpečnosť, bezpilotné lietadlá/ unmanned aerial vehicle)

- medzinárodné trestné právo/ international criminal law

- vyňatie predstaviteľov štátu z cudzej trestnej jurisdikcie/ immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction)

- vláda práva/rule of law

Články 0

Článok
This user has no articles.

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.