Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

GODA, Samuel, Mgr., PhD.
GODA, Samuel, Mgr., PhD.
Katedra medzinárodných politických vzťahov
prodekan pre rozvoj
odborný asistent
E4.21
+421 2 6729 5471
...
Samuel_Goda_CV_2017.pdf

Konzultačné hodiny:
Pondelok 10:30 - 12:00 (po dohode mailom)

Diplomový seminár:
Utorok 10:00 - 11:30 (po dohode mailom)

Vyučované predmety
Courses taught

● Politické systémy krajín Latinskej Ameriky (pskLA)
   Political systems of Latin American countries

● Súčasná Latinská Amerika
   Contemporary Latin America

● Politológia
   Introduction to Political Science

Vybrané publikácie
Selected publications

Goda S. 2016. Slovakia: (Re)Discovering of the International Crisis Management. Bratislava: RC SFPA, p. 49. ISBN 978-80-89645-03-9.

Goda S. et al. 2016. International Crisis Management: NATO, EU, OSCE and Civil Society. Amsterdam : IOS press BV, 2016, p. 175. ISBN 978-1-61499-640-8 .

Goda S., ed. 2015. In search for greater V4 engagement in international crisis management. Bratislava: RC SFPA, 2015, p. 72. ISBN 978-80-968155-8-6.

Goda S., 2017. EU and Ukraine – state of affairs in energy security. In: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. 2017, Vol. 26, Issue 1/2, p81-100.

Goda S. - Ušiak J. 2016. ‘What is the Threat Perception of the Slovak Republic?´ In: Central European Journal of International and Security Studies, vol. 10, no. 1: pp 61-87. ISSN 1802-548x.

Goda S. 2015. Current and future challenges for the OSCE Mission to Moldova. In: OSCE Yearbook 2015. Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg / IFSH. Yearbook on the Organization for Security and Coperation in Europe (OSCE). pp. 205 – 2014. ISBN: 978-3-8487-2982-1.

Goda S. 2015. European security architecture and conflict in Ukraine. In: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. 2015, Vol. 24, Issue 1/2, p3-16.

Výskumné záujmy
Research interests

● International and Regional Security
● Organization for Security and Cooperation in Europe OSCE
● International and Intra-State Conflicts
● International Organizations
● International Relations Theories
● Reconciliation an Conflict Resolution
● Conflict Transformation
● Transition of Central European region
● Latin America (security and integration)
● EU Eastern Partnership
● EU CFSP/CSDP

Články 0

Článok
This user has no articles.

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.

Prepojenia

Tento používateľ nemá žiadne prepojenia.