Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

FUTÓ, Gilbert, PhDr., PhD.
FUTÓ, Gilbert, PhDr., PhD.
Katedra medzinárodných politických vzťahov
odborný asistent
D4.29
+421 2 6729 5429
...
FUTO_CV.pdf

Konzultačné hodiny:
Streda 11:00 - 12:30

Diplomový seminár:
Utorok 11:00 - 12:30

Vyučované predmety v AR 2019/2020

Letný semester: Politológia (pol), Medzinárodné vzťahy politické I (mvpI)

Zimný semester: Politológia (pol)

FUTÓ, Gilbert. Skúmanie ústavnosti odobratia a analýzy vzorky DNA zatknutým osobám v USA. (1.časť). Justičná revue, ISSN 1335-6461, roč. 70, č. 6-7 (2018), s. 810-823.

FUTÓ, Gilbert. Okolnosti vedúce k prijatiu FISA v Spojených štátoch amerických. In Political Science Forum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 1338-6859, 2018, vol. 7, no. 1, p. 47-64.

FUTÓ, Gilbert. Teórie ústavnej zmeny v Spojených štátoch amerických. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 110-118 online.

FUTÓ, Gilbert. Prvé interpretácie ex post facto klauzúl ústavy Spojených štátov amerických. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 2, s. 27-38 online.

FUTÓ, Gilbert. Právomoc prezidenta Spojených štátov amerických uznávať zahraničné vlády a štáty. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 137-145 online.

FUTÓ, Gilbert. Teória spoločenskej zmluvy v kontexte amerického osvietenstva. In Filozofia a kultúra. Vedecká konferencia. Filozofia a kultúra : zborník z vedeckej konferencie : 20. január 2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4360-6, s. 34-43.

FUTÓ, Gilbert. Snahy o posilnenie postavenia žien v Spojených štátoch amerických. In Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja: Agenda 2030 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4489-4, s. 32-43.

FUTÓ, Gilbert. Otázka ústavnosti hromadného zberu metadát o telefonickej komunikácii v USA. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 307-317 online.

FUTÓ, Gilbert. Ústavná konštrukcia uzatvárania medzinárodných dohôd v USA. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 323-337 online.

● politický a ústavný systém Spojených štátov amerických

● interpretácia klauzúl federálnej ústavy Spojených štátov amerických

● volebné práva, právo na ochranu pred neodôvodnenými vládnymi zásahmi, afirmatívna akcia, ex post facto legislatíva v Spojených štátoch amerických

Články 0

Článok
This user has no articles.

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.

Prepojenia

Tento používateľ nemá žiadne prepojenia.