Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ČERNOTA, Mikuláš, Ing., PhD.
ČERNOTA, Mikuláš, Ing., PhD.
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
odborný asistent
E4.26
+421 2 6729 5476
...
Cernota_CV.pdf

Konzultačné hodiny:

Streda: 13,30 – 15,00

Štvrtok: 13,30 – 15,00

Vyučované predmety

  • Tvorba a manažment projektov 
  • Klimatické zmeny a životné prostredie v medzinárodných vzťahoch
  • Svetová ekonomika
  • Svetové poľnohodpodárstvo a lesníctvo
Cernota_PC.pdf

Oblasť výskumu:

-          Spravovanie prírodných zdrojov

-          Klimatická diplomacia

-          Bio diplomacia 

-          Zelená ekonomika 

-          Lesné zdroje vo svete

-          Biodiverzita

-          Regionálne ekologické problémy

-          Degradácia životného prostredia

-          Zdravie a životné prostredie 

-          Rozvojová pomoc

-          Lesná pedagogika

-          Ekovzdelávanie 

 

Články 76

Článok
Stáž pre študentov na Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Národný štipendijný program Slovenskej republiky
Výberový predmet: MENŠINY, MARGINALIZOVANÉ SKUPINY A POLITIKY ROVNOSTI VO VYŠEHRADSKOM REGIÓNE
Central Europe Connect
Central Europe Connect Programme
Naštartuj svoju kariéru už teraz!
Výzva na ERASMUS + Stáže na akad. rok 2018/2019
Výzva na ERASMUS + Stáže na akad. rok 2018/2019 (2)
International Relations 2018: Current Issues of World Economy and Politics
International Business Plan Competition 2018
Študijná literatúra v elektronickej forme
Výberové konanie na ERASMUS + na letný semester 2018/2019 - predĺžená uzávierka
Prihlasovanie na mobility CEEPUS pre študentov aj učiteľov na akademický rok 2018/2019
Prihlás sa na letnú školu "Environmental Changes and Migration" na našej partnerskej univerzite v Liége
Výzva na podávanie prihlášok do výberového konania na STÁŽ na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v akademickom roku 2018/2019

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.