Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ČECH, Ľubomír, doc. PhDr., CSc. - mimoriadny profesor
ČECH, Ľubomír, doc. PhDr., CSc. - mimoriadny profesor
Katedra medzinárodných politických vzťahov
vedúci katedry
mimoriadny profesor
D4.27
+421 2 6729 5427
...
CECH_CV.pdf

Konzultačné hodiny
Pondelok 13:30 - 16:45

Diplomový seminár
Utorok 13:30 - 16:45

Vyučované predmety v AR 2019/2020

Letný semester: Medzinárodné vzťahy politické I (mvpI)

Zimný semester: Islám v premenách času (Ivpč)

CECH_PC.pdf
CECH_VV.pdf

Vedúci katedry Medzinárodných politických vzťahov FMV EUBA

Články 0

Článok
This user has no articles.

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.

Prepojenia

Tento používateľ nemá žiadne prepojenia.