Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

BROCKOVÁ, Katarína, doc. JUDr. Ing., LL.M PhD.
BROCKOVÁ, Katarína, doc. JUDr. Ing., LL.M PhD.
Katedra medzinárodného práva
docentka
D4.07
+421 2 6729 5407
...
BROCKOVACVSJ.pdf

Konzultačné hodiny:

streda: 13,30 - 15,00

štvrtok: 12,00 - 13,30

Seminár záverečných prác:

štvrtok: 10,30-12,00

Vyučované predmety

-          Právo v medzinárodných ekonomických vzťahoch i.

-          Medzinárodné ekonomické právo ii.

BROCKOVAPC.pdf
Brockova_VV.pdf

Oblasť výskumu:

-      Aktuálne otázky medzinárodného práva,

-      Aktuálne otázky medzinárodného ekonomického práva - právo WTO (ochrana životného prostredia vs. pravidlá multilaterálneho obchodu, dumping, dotácie, postavenie Číny v rámci WTO), medzinárodné investičné právo (medzinárodná         investičná arbitráž, pravidlá EÚ pre medzinárodné investície)

Články 0

Článok
This user has no articles.

Blogy 0

Názov
This user has no blogs.