HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia, JUDr., PhD.

HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia, JUDr., PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

odborná asistentka

E4.12 +421267295462

Konzultačné hodiny: (na konzultáciu sa treba vopred ohlásiť e-mailom)

  • konzultačné a úradné hodiny počas skúškového obdobia len po dohode emailom.

Letný semester 2023/2024

Štvrtok 13:30 - 15:00 úradné hodiny

Streda 13:30 - 15:00

Seminár záverečných prác

Utorok 11:00 - 12:30

Je potrebné sa ohlásiť vopred emailom.

E-mail na referát
pre zahraničné vzťahy: 
international.fmv@euba.sk