BACULÁKOVÁ, Kristína, Ing., PhD.

BACULÁKOVÁ, Kristína, Ing., PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

odborná asistentka

E4.24 +421267295474