HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia, JUDr., PhD.

HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia, JUDr., PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

odborná asistentka

E4.12 +421267295462

Úradné hodiny:

štvrtok 11:00 – 12:30 cez MS Teams (študenti sa nahlasujú 24h vopred emailom)