HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia, JUDr., PhD.

HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia, JUDr., PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

odborná asistentka

E4.12 +421267295462

Úradné hodiny:

štvrtok 13:30 – 15:00 (na konzultáciu sa treba ohlásiť vopred emailom)