• Zamestnanecký portál ESS - administrácia pracovných ciest

Interná smernica č. 5/2015 - Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Interná smernica č. 15/2015 - Zásady organizačného a finančného zabezpečenia zahraničných pracovných ciest zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Manuál pre študijné pobyty Erasmus+

Manuál pre praktické stáže Erasmus+