Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava 5

Slovenská republika

Tel: +421 2 6729 5470, 

Fax: +421 - 2 - 6729 5148,

GPS: lat: 48° 7' 31,397"  lon: 17° 7' 58,976"

 

ANTOŠOVÁ, Ivana, Mgr.

ANTOŠOVÁ, Ivana, Mgr.

sekretárka

E4.20 +421267295470
 
NOVÁKOVÁ, Emília, Ing.

NOVÁKOVÁ, Emília, Ing.

tajomníčka fakulty

E4.23 +421267295473

 

Študijné oddelenie

ZUBRO, Tetyana, Mgr., PhD.

ZUBRO, Tetyana, Mgr., PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

odborná asistentka

E4.28 +421267295478
 
FRANKOVIČOVÁ, Tatiana, Ing.

FRANKOVIČOVÁ, Tatiana, Ing.

vedúca študijného oddelenia

študijná referentka

E4.29 +421267295479
 
DOMČEKOVÁ, Helena

DOMČEKOVÁ, Helena

študijná referentka

E4.07 +421267295457

Úradné hodiny počas akademického roka:

Pondelok - 13:00 - 14:30
Utorok nestránkový deň nestránkový deň
Streda 09:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 09:00 - 11:30 -

Úradné hodiny počas letných prázdnin od 1.7 - 31.8.: 

Streda: 9:00 - 11:30

 

Referát vedy, výskumu a doktorandského štúdia

LIPKOVÁ, Ľudmila, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.

LIPKOVÁ, Ľudmila, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.

prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, vedúca katedry

profesorka

D4.39 +421267295439
 
BALCOVÁ, Renáta, Mgr.

BALCOVÁ, Renáta, Mgr.

referentka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

E4.27 +421267295477

Úradné hodiny

Pondelok 10:00 - 12:00
Streda 09:00 - 11:00
Štvrtok 13:00 - 15:00
VLKOVÁ, Eva, Mgr.

VLKOVÁ, Eva, Mgr.

referentka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

E4.06 +421267295456
 

 

Referát pre zahraničné vzťahy

HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia, JUDr., PhD.

HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia, JUDr., PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

odborná asistentka

E4.12 +421267295462

Úradné hodiny:

štvrtok 13:30 – 15:00 (na konzultáciu sa treba ohlásiť vopred emailom)

 

Knižnica fakulty

STROPKOVIČOVÁ, Oľga

STROPKOVIČOVÁ, Oľga

knihovníčka

A4.04, E4.09 +421267295683 +421267295459