Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava 5

Slovenská republika

Tel: +421 2 6729 5470

E-mail: 

GPS: lat: 48° 7' 31,397"  lon: 17° 7' 58,976"

 

DOVIČIČOVÁ, Anna

DOVIČIČOVÁ, Anna

sekretárka

E4.20 +421267295470

 
NOVÁKOVÁ, Emília, Ing.

NOVÁKOVÁ, Emília, Ing.

tajomníčka fakulty

E4.23 +421267295473

 

Študijné oddelenie

ZUBRO, Tetyana, Mgr., PhD.

ZUBRO, Tetyana, Mgr., PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

odborná asistentka

E4.28 +421267295478
 
FRANKOVIČOVÁ, Tatiana, Ing.

FRANKOVIČOVÁ, Tatiana, Ing.

vedúca študijného oddelenia

študijná referentka

E4.29 +421267295479
 
PASKALEVOVÁ, Ivana, Mgr.

PASKALEVOVÁ, Ivana, Mgr.

študijná referentka

E4.07 +421267295457

Úradné hodiny počas akademického roka:

Pondelok - 13:00 - 14:30
Utorok nestránkový deň nestránkový deň
Streda 09:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 09:00 - 11:30 -

Úradné hodiny počas letných prázdnin (t.j. od 1.7.2023 do 31.8.2023)

streda 9,00 – 11,30 hod.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Referát vedy, výskumu a doktorandského štúdia

AUGUSTÍN, Michael, Mgr., PhD., MPA

AUGUSTÍN, Michael, Mgr., PhD., MPA

1. prodekan, prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

odborný asistent

E4.21 +421267295471
 
ANTOŠOVÁ, Ivana, Mgr.

ANTOŠOVÁ, Ivana, Mgr.

referentka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

E4.27 +421267295477
VLKOVÁ, Eva, Mgr.

VLKOVÁ, Eva, Mgr.

referentka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

E4.06 +421267295456
 

 

Referát pre zahraničné vzťahy

HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia, JUDr., PhD.

HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia, JUDr., PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

odborná asistentka

E4.12 +421267295462

Konzultačné hodiny: (na konzultáciu sa treba vopred ohlásiť e-mailom)

  • konzultačné a úradné hodiny počas skúškového obdobia len po dohode emailom.

Letný semester 2023/2024

Štvrtok 13:30 - 15:00 úradné hodiny

Streda 13:30 - 15:00

Seminár záverečných prác

Utorok 11:00 - 12:30

Je potrebné sa ohlásiť vopred emailom.

E-mail na referát
pre zahraničné vzťahy: 
international.fmv@euba.sk

 

Knižnica fakulty

STROPKOVIČOVÁ, Oľga

STROPKOVIČOVÁ, Oľga

knihovníčka

A4.04, E4.09 +421267295683 +421267295459