Konferencie v roku 2017:

♦♦♦

16. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

"Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov" 

9. - 10. júna 2017

VIRT - Vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave

↓FOTOGALÉRIA↓

 

▼▼▼

MODELOVÁ KONFERENCIA FMV

Študenti 5. ročníka FMV tento rok organizujú už 10. ročník Modelovej konferencie, ktorá sa uskutoční 5. apríla 2017

↓FOTOGALÉRIA↓

Organizačný výbor konferencie:

 X. ročníka Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov sa zúčastnili aj študenti 4.ročníka študijného programu Hospodárska diplomacia / predmet MVP1:

...aj naši piataci a diplomanti - Matej SVRČEK a Tomáš SALÍNI :-)

ĎAKUJEME !

▼▼▼

♦ Konferencia BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2017 ♦

Členovia KMPV sa na našej sesterskej Fakulte medzinárodných politických vzťahov v Banskej Bystrici

zúčastnili X. ročníka konferencie UMB-BF2017

Konferencia sa konala pod záštitou Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a za účasti štátneho tajomníka MZVaEZ SR - Lukáša PARÍZEKA a 

pod záštitou Ministra obrany SR a za účasti štátneho tajomníka MO SR - Róberta ONDREJČÁKA.

↓FOTOGALÉRIA↓

 

▼▼▼

♦ Medzinárodná vedecká konferencia "Filozofia a Kultúra" ♦

Konferencia sa konala dňa 20. januára 2017 pri príležitosti životného jubilea pani docentky PhDr. Marty ZÁGORŠEKOVEJ, CSc.

 

 ↓FOTOGALÉRIA↓

 

▲▲▲

♦♦♦ 

DVOJTÝŽDŇOVÝ INTENZÍVNY KURZ ČÍNŠTINY

sa uskutoční v dňoch 10.07. - 21.07.2017 v priestoroch Konfúciovho Inštitútu v Bratislave 

Cena pre zamestnancov a doktorandov Fakulty medzinárodných vzťahov = 60€!

 

♦♦♦ 

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ FMV

v stredu dňa 03.05.2017 sa na akademickej pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo medzi-univerzitné kolo ŠVOČ 2017. 

ŠVOČ sa zúčastnilo spolu 9 študentov - z Ekonomickej univerzity v Bratislave,

z Univerzity Mateja Bela , z Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

20170503 151420

20170503 151511

20170503 151808

Medziuniverzitného kola v BB sa za KMPV zúčastnil pán prof. ČECH Ľ. Výsledky: fakultné kolo – Bc. Daša Židuliaková 3. miesto,

 a medzifakultné kolo na UMB v BB -  Bc. Daša Židuliaková 2. miesto.

20170503 151924

 

Za skvelú reprezentáciu našej fakulty ďakujeme a blahoželáme!

♦♦♦ 

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ FMV

v stredu dňa 26.4.2017

študenti KMPV/FMV úspešne absolvovali

Fakultné kolo "ŠVOČ" na EU_BA

ŠVOČ FMV 2017

 Za KMPV svoje práce obhájili: Židuliaková Dáša - 3.miesto (vedúci práce - doc. PhDr.Ľubomír ČECH,CSc. - mimoriadny profesor), Dominika Gábliková a Martin Ševčík (vedúci práce - Ing.Ladislav ČERI, PhD.). 

ŠVOČ ŠTUD

ŠVOČ KOM

••• 

EXKURZIA S VÝKLADOM

vo štvrtok dňa 27.4.2017

pedagógovia KMPV PhDr. Viera ŠTEFANCOVÁ, PhD. a Ing. Ladislav ČERI, PhD. zorganizovali a spolu so študentmi FMV sa zúčastnili prehliadky Grassalkovichovho paláca

Palácom sprevádzala riaditeľka sekretariátu vedúceho Kancelárie prezidenta SR Mgr.Ing. Eva IVANOVÁ

 ••• 

Club Diplomatique Touristique

za účasti KMPV

v nedeľu dňa 26.3.2017

uskutočnili výstup na horu "SKALNATÁ" 704 m.n.m.

 

•••