Načítavam stránku...

♦ Konferencia BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2017 ♦ 

 Členovia KMPV sa na našej sesterskej Fakulte medzinárodných politických vzťahov v Banskej Bystrici

zúčastnili X. ročníka konferencie UMB-BF2017

↓FOTOGALÉRIA↓

Konferencia sa konala pod záštitou Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a za účasti štátneho tajomníka MZVaEZ SR - Lukáša PARÍZEKA a 

pod záštitou Ministra obrany SR a za účasti štátneho tajomníka MO SR - Róberta ONDREJČÁKA.

▼▼▼

♦ POZVÁNKA ♦ 

 Vydavateľstvo Wolters Kluwer a Ekonomická univerzita v Bratislave

Vás pozývajú na slávnostné otvorenie predajne ekonomickej a právnickej literatúry, ktoré sa uskutoční - podľa priloženej pozvánky: 

▼▼▼

 

♦ Medzinárodná vedecká konferencia "Filozofia a Kultúra"

Konferencia sa konala dňa 20. januára 2017 pri príležitosti životného jubilea pani docentky PhDr. Marty ZÁGORŠEKOVEJ, CSc.

FOTOGALÉRIA Katedry medzinárodných politických vzťahov/FMV Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

 

 

 

Ďakujeme za Vašu účasť a podporu!

▼▼▼

JE O NÁS ZÁUJEM...

Ministerstvo financií SR vydalo začiatkom januára 2017 Analýzu odchodov Slovákov do zahraničia od roku 2000.

Vyzerá, že o našich absolventov je v zahraničí záujem ;)

♦ Zdroj FB_UMB

                                         

▼▼▼

AKTIVITY A PODUJATIA

 

Pour Féliciter Nouvel An 2017

                                         

Skúškové obdobie ZS 2016/2017 je v období = 2.1. - 10.2.2017.

Želáme Vám veľa šťastia pohody aj v letnom semestry = 11.2 - 13.5.2017.

KMPV

▼▼▼

 

▼2016▼

♦ Katedra medzinárodných politických vzťahov na podujatí "FMV má vianoce"

Dňa 7. 12. 2016 Katedra medzinárodných vzťahov podporila účasťou, finančne aj dobrotkami podujatie "FMV má vianoce"

 

  

U nás jednoznačne vyhrali bezlepkové koláčiky pani Stropkovičovej a Mrkvový summit pani Dudášovej :-)

ĎAKUJEME!!!

 

▼▼▼

                                                            ♦ 17. medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2016

V dňoch 1. a 2. 12. 2016 sa členovia KMPV v rámci Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave aktívne zúčastnili 17. medzinárodnej konferencie 

"Medzinárodné vzťahy 2016: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

v SMOLENICIACH

FOTOGALÉRIA

Príchod a registrácia účastníkov na zámku SMOLENICE

 

Na plenárnom rokovaní konferencie naša pani dekanka Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc. privítala významných zahraničných hostí 

 

Sekcia č.4 - Aktuálne otázky súčasnej medzinárodnej politiky - moderátor  doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc. (mimoriadny profesor)

 

Sekcia č.1 - Aktuálne otázky EÚ  - moderátor  Ing. Ladislav ČERI, PhD.

 

Na starých zámockých schodoch  - Gilbert a Ladislav

Perfektná práca nášho organizačného tímu od A po Z :-) ĎAKUJEME!

▼▼▼

♦ Naši diplomanti na Fakulte medzinárodných vzťahov EU_BA (spoločné foto):

 

 

▼▼▼

♦ 2016-11-11 sa na Fakulte medzinárodných vzťahov EU_BA úspešne uskutočnila Konferencia na tému:

"Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy"

ISBN 978-80-225-4312-5

 

FOTOGALÉRIA

 

 

 

▼▼▼

 ♦ 2016-11-09 sa na Fakulte medzinárodných vzťahov EU_BA úspešne uskutočnil Workshop na tému:

"Politické, ekonomické a sociálne súvislosti súčasnej migračnej krízy v Európe"

 

• Aktivitu podporila pani dekanka Fakulty medzinárodných politických vzťahov Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc. a pán prodekan pre pedagogickú prácu PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD. 

• Workshop otvoril a viedol pán prodekan FMV pre vedu a doktorandské štúdium a Vedúci katedry medzinárodných politických vzťahov doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc. - mimoriadný profesor

 

FOTOGALÉRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĎAKUJEME  ZA  VÁŠ  ZÁUJEM  O  PROFIL  A  AKTIVITY  NAŠEJ  KATEDRY :-)

 

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?