ZRAK, Andrej, Ing.

105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov

doktorand
Miestnosť D4.37
E-mailová adresa
Telefón +421267295437
Konzultačné hodiny:

Streda 13:30 - 15:00

Diplomový seminár:

Štvrtok 11:00 - 12:30

Pedagogická činnosť:
  • Politológia / Introduction to Political Science
  • Medzinárodné organizácie a ich orgány / International Organizations and Their Bodies
Vedeckovýskumná činnosť:

Výskumné záujmy / Research interests

  • Zahraničná politika / Foreign Policy
  • Geopolitika energetických surovín / Geopolitics of Mineral Resources
  • Dejiny medzinárodných vzťahov / History of International Relations
  • Separatizmus / Separatism