105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov

doktorandka
Miestnosť D4.22
E-mailová adresa
Telefón +421267295422
Životopis:
cv_tomeckovalenka.pdf
Konzultačné hodiny:

Streda 11:00 - 12:30

Diplomový seminár:

Utorok 11:00 - 12:30