ŠKVRNDA, František, Mgr., PhD.

105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov

odborný asistent
Miestnosť D4.31
E-mailová adresa
Telefón +421267295431
Životopis:
cv_skvrndaFrantisek.pdf
Konzultačné hodiny:

Utorok 15:00 - 16:30

Diplomový seminár:

Štvrtok 14:00 - 15:30

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety v AR 2019/2020

Letný semester:  -

Zimný semester: Filozofia

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

  • Dejiny filozofie (History of Philosophy)
  • Dejiny antickej literatúry (History of Ancient Literature)
  • Filozofia náboženstva (Philosophy of Religion)

 

Vedecké projekty

  • VEGA 1/0885/14 Fontes Cynicorum: zdroje kynizmu a ich interpretácia (riešiteľ)
  • Grant Univerzity Komenského UK/364/2014 Sókratovská otázka: pokus o identifikáciu historickej podoby filozofa Sókrata (hlavný riešiteľ)
  • Grant Univerzity Komenského UK/309/2016 Vzťah filozofie, náboženstva a vedy v Sókratovej filozofii (hlavný riešiteľ)
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti