ŠKVRNDA, František, doc. PhDr., CSc.

105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov

docent
Miestnosť D4.31
E-mailová adresa
Telefón +421267295431
Životopis:
cv_skvrndaFrantisek-doc.pdf
Vedeckovýskumná činnosť:

Prehľad vedeckovýskumnej činnosti

Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti