KURUCZ, Milan, doc., CSc.

105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov

docent
Miestnosť D4.35
E-mailová adresa
Telefón +421267295435
Konzultačné hodiny:

Utorok 9:15 - 10:45

Diplomový seminár:

Štvrtok 13:30 - 15:00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety v AR 2019/2020

Letný semester: -

Zimný semester:

  • Medzinárodné organizácie a ich orgány (moio)
  • Medzinárodné vzťahy politické II (mvp2)