KUCHARČÍK, Rudolf, doc., PhDr., PhD.

105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov

docent dekan fakulty
Miestnosť E4.19
E-mailová adresa
Telefón +421267295469
Životopis:
cv_kucharcikRudolf.pdf
Konzultačné hodiny:

Piatok: 10:00 – 11:30

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety v AR 2019/2020:

Letný semester: -

Zimný semester:

  • Kultúry v medzinárodných vzťahoch (kmv)
  • Medzinárodné vzťahy politické 2 (mvp2)
Vedeckovýskumná činnosť:

Prehľad vedeckovýskumnej činnosti

Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti