KRUPOVÁ, Kristína, Ing.

105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov

doktorandka
Miestnosť D4.22
E-mailová adresa
Telefón +421267295422
Konzultačné hodiny:

Streda 11:00 - 12:30

Diplomový seminár:

Štvrtok 13:30 - 15:00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety v AR 2019/2020

  • Letný semester: -
  • Zimný semester: Politológia (pol)