KARAS, Martin, Mgr., PhD.

105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov

odborný asistent
Miestnosť D4.29
E-mailová adresa
Telefón +421267295429
Životopis:
cv_karasMartin.pdf
Konzultačné hodiny:

Utorok 9:00 - 10:30

Diplomový seminár:

Streda 9:00 - 10:30

Pedagogická činnosť:
  • Politológia
Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

  • teórie medzinárodných vzťahov, 
  • medzinárodné investičné režimy,
  • dizertačná práca na tému Urovnávanie sporov medzi investormi a štátmi.