GODA, Samuel, Mgr., PhD.

105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov

odborný asistent
Miestnosť E4.21
E-mailová adresa
Telefón +421267295471
Životopis:
cv_godaSamuel.pdf
Konzultačné hodiny:

Pondelok 9:15 - 10:45

Diplomový seminár:

Utorok 11:00 - 12:30

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety / Courses taught

 • Politické systémy krajín Latinskej Ameriky (pskLA) / Political systems of Latin American countries
 • Súčasná Latinská Amerika / Contemporary Latin America
 • Politológia / Introduction to Political Science
Vedeckovýskumná činnosť:

Výskumné záujmy / Research interests

 • International and Regional Security
 • Organization for Security and Cooperation in Europe OSCE
 • International and Intra-State Conflicts
 • International Organizations
 • International Relations Theories
 • Reconciliation an Conflict Resolution
 • Conflict Transformation
 • Transition of Central European region
 • Latin America (security and integration)
 • EU Eastern Partnership
 • EU CFSP/CSDP
Publikačná činnosť:

Vybrané publikácie / Selected publications

Goda S. 2016. Slovakia: (Re)Discovering of the International Crisis Management. Bratislava: RC SFPA, p. 49. ISBN 978-80-89645-03-9.

Goda S. et al. 2016. International Crisis Management: NATO, EU, OSCE and Civil Society. Amsterdam : IOS press BV, 2016, p. 175. ISBN 978-1-61499-640-8 .

Goda S., ed. 2015. In search for greater V4 engagement in international crisis management. Bratislava: RC SFPA, 2015, p. 72. ISBN 978-80-968155-8-6.

Goda S., 2017. EU and Ukraine – state of affairs in energy security. In: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. 2017, Vol. 26, Issue 1/2, p81-100.

Goda S. - Ušiak J. 2016. ‘What is the Threat Perception of the Slovak Republic?´ In: Central European Journal of International and Security Studies, vol. 10, no. 1: pp 61-87. ISSN 1802-548x.

Goda S. 2015. Current and future challenges for the OSCE Mission to Moldova. In: OSCE Yearbook 2015. Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg / IFSH. Yearbook on the Organization for Security and Coperation in Europe (OSCE). pp. 205 – 2014. ISBN: 978-3-8487-2982-1.

Goda S. 2015. European security architecture and conflict in Ukraine. In: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. 2015, Vol. 24, Issue 1/2, p3-16.