CSÁNYI, Peter, PhDr., PhD.

105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov

odborný asistent
Miestnosť D4.20
E-mailová adresa
Telefón +421267295421
Konzultačné hodiny:

Utorok 15:15 - 16:45

Diplomový seminár:

Streda 15:15 - 16:45

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety v AR 2019/2020

Letný semester: Sociológia (soc)

Zimný semester: Sociológia (soc)