ČECH, Ľubomír, doc. PhDr., CSc.

105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov

docent vedúci katedry
Miestnosť D4.27
E-mailová adresa
Telefón +421267295427
Životopis:
cv_cechLubomir.pdf
Konzultačné hodiny:

Streda: 13:30 – 15:00 

Diplomový seminár

Štvrtok 13:30 – 15:00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety v AR 2019/2020

Letný semester: Medzinárodné vzťahy politické I (mvpI)

Zimný semester: Islám v premenách času (Ivpč)

Vedeckovýskumná činnosť:

Prehľad vedeckovýskumnej činnosti

Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti