SERESOVÁ Terézia, Mgr.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

doktorandka
Miestnosť E4.11
E-mailová adresa
Telefón +421267295461
Životopis:
cv_seresovaterezia.pdf
Konzultačné hodiny:

Streda 9:00 - 10:30