RANETA, Leonid, Ing., PhD.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

odborný asistent
Miestnosť E4.16
E-mailová adresa
Telefón +421267295466
Životopis:
cv_ranetaLeonid.pdf
Konzultačné hodiny:

Konzultačné hodiny:

Utorok: 9,00 - 10,45

Streda: 11,00 – 12,30

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Tvorba a manažment projektov (pondelok, 9:15, 11:30; štvrtok , 9:15, 11:30)
 • Ekonomika Ruskej federácie a vybraných štátov SNŠ (utorok, 17:00)
 • Ekonomika Ruskej federácie a vybraných štátov SNŠ v RJ (utorok, 15:15)
Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • Ekonomika štátov post sovietskeho priestoru

 

Projekty 

VEGA projekty

Názov projektu: Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a spoločnosti

 • Číslo: 1/1326/12
 • - spoluriešiteľ
 • Doba riešenia:1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Názov projektu: Vzťah medzinárodného práva a európskeho práva

 • Číslo: 1/4563/07
 • - Spoluriešiteľ
 • Doba riešenia: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009

 

MVP projekty

Názov projektu: Medzinárodný pohyb pracovných síl medzi Európskym hospodárskym priestorom a vybranými regiónmi sveta

 • Číslo: 2319214
 • - Zodpovedný riešiteľ
 • Doba riešenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti