ONDRIAŠ, Juraj, Mgr., PhD.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

odborný asistent
Miestnosť D4.32
E-mailová adresa
Telefón +421267295432
Životopis:
cv_ondriasJuraj.pdf
Konzultačné hodiny:

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 14,30 - 16,00

Štvrtok: 14,30 - 16,00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Geopolitics (v anglickom jazyku)
 • Malé štáty vo svetovej politike
 • Medzinárodné politické vzťahy
 • Negociácie v diplomatickej praxi
 • Politológia
 • Svetové dejiny
Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • zahraničná politika Číny
 • rozvoj globálnej multipolarity
 • dejiny medzinárodných vzťahov
 • EÚ ako centrum moci v medzinárodných vzťahoch

 

Výskumné projekty, na riešení ktorých sa zamestnanec podieľal

Názov projektu: Perspektívy vývoja energetickej bezpečnosti ČĽR

 • Typ projektu: Grant EU v Bratislave na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov
 • Číslo projektu: I-16-105-00
 • Zodpovedný riešiteľ: Ing. Natália Hlavová
 • Doba riešenia projektu: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2016
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti