MATTOŠ, Boris, doc. Mgr., PhD.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

docent prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave
Miestnosť E3.24
E-mailová adresa
Telefón +421267295374
Životopis:
cv_mattosBoris.pdf
Konzultačné hodiny:

Konzultačné hodiny:

utorok 13:30 - 14:30

streda 15:00 - 16:30

Pedagogická činnosť:

Predmety / Courses:

  • Úvod do diplomacie / Introduction to Diplomacy;
  • Diplomacia v praxi v anglickom jazyku I. / Diplomacy in Practice in English I.;
  • Diplomacia v praxi v anglickom jazyku II. / Diplomacy in Practice in English II.;
Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu a záujmu / Areas of research and interest:

  • vybrané aspekty medzinárodných vzťahov / selected aspects of international relations;
  • diplomacia: digitálna diplomacia, ekonomická diplomacia, multilaterálna diplomacia, verejná diplomacia ... / diplomacy: digital diplomacy, economic diplomacy, multilateral diplomacy, public diplomacy ...;
  • aktuálny vývoj v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a Lichtenštajnsku / current developments in Austria, Germany, Switzerland and Liechtenstein;
  • diplomatický protokol a spoločenská etiketa / diplomatic protocol and etiquette;
  • vybrané aspekty malých štátov / small states issues.
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti