LIPKOVÁ, Ľudmila, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

profesorka prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, vedúca katedry
Miestnosť D4.39
E-mailová adresa
Telefón +421267295439
Životopis:
cv_lipkovaLudmila.pdf
Konzultačné hodiny:

Konzultačné hodiny:

Utorok: 11,00 - 12,30

Vedeckovýskumná činnosť:

Projekty

VEGA projekty

Názov projektu: Štyri slobody pohybu v Európskej únii

 • Číslo: 1/0911/11
 • - Zodpovedná riešiteľka
 • Doba riešenia: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Názov projektu: Migračná politika Európskej únie

 • Číslo: 1/0802/08
 • - Zodpovedná riešiteľka
 • Doba riešenia: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

Názov projektu: Regionálna politika Európskej únie a perspektívy účasti Slovenskej republiky na jej realizácii.

 • Číslo: 1/1254/04
 • - Vedúca projektu
 • Doba riešenia: 1.1.2004 - 31.12.2006

Názov úlohy: Ekonomika Slovenskej republiky a jej medzinárodné postavenie v európskych integračných procesoch (s výhľadom do roku 2005)

 • Číslo projektu: 1/8195/01
 • - Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa
 • Doba riešenia: 1. 1. 2001 – 31. 12. 2003

Názov úlohy: Možnosti využitia proexportnej politiky v ekonomike Slovenska

 • Číslo projektu: 1/7412/20
 • - Zodpovedná riešiteľka
 • Doba riešenia:1. 1. 2000 – 31. 12. 2002

 

Zahraničné projekty

Názov projektu: Quo vadis Európa?

 • Číslo: NIL-II-009
 • - Zodpovedná riešiteľka
 • Doba riešenia: 26.5.2009-31.7.2010

Názov projektu: Integrácia Západného Balkánu a Turecka do Európskej únie

 • Číslo: JM-2011-SK-199673
 • Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
 • Spolurieąitelia: doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc., Ing. Martin Grančay, Ing. Nóra Szikorová
 • Doba riešenia: 1.9.2011 - 31.8.2014
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti