KUNYCHKA, Mykhaylo, Ing., PhD.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

odborný asistent
Miestnosť E4.14
E-mailová adresa
Telefón +421267295464
Životopis:
cv_kunychkaMykhaylo.pdf
Konzultačné hodiny:

Konzultačné hodiny:

Utorok: 10,00 – 11,30

Pedagogická činnosť:
  • Pedagogická činnosť:
  • Ekonomika rozvojových štátov
  • Teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov
  • Medzinárodné surovínove zdroje
Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

  • Horizont 2020: EDGE
  • KEGA
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti