KOCHAJDOVÁ, Monika, Ing.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

doktorandka
Miestnosť E4.25
E-mailová adresa
Telefón +421267295475
Konzultačné hodiny:

Konzultačné hodiny:

Štvrtok: 10,00 - 12,00

Štvrtok: 13,00 - 15,00